badania panelowe

 

Badania panelowe

 

Badania panelowe polegają na wielokrotnym pozyskiwaniu opinii na określony temat zawsze od tej samej grupy badanych w określonych odstępach czasu. Zachowanie tej samej grupy respondentów jest warunkiem koniecznym dla realizacji panelu i jednocześnie największym zagrożeniem dla ich powodzenia, zwłaszcza w badaniach trwających dłuższy okres czasu. Stąd dla utrzymania stałości składu badanych wprowadza się różnego rodzaju gratyfikacje za udział w badaniu: wynagrodzenie, nagrody rzeczowe, premie itp.

 

Przedmiot badań

 

Ze względu na powtarzalność i stałą próbę respondentów badania panelowe pozwalają na uzyskanie informacji odnośnie trendów rynkowych, preferencji i postaw konsumentów, udziale w rynku danej marki, średnich cenach danych produktów i wszelkich zachodzących zmianach związanych z rynkiem i postrzeganiem danej marki. Wyniki badań panelowych są także wykorzystywane do tworzenia prognoz średnio i długoterminowych dot. danego rynku.

 

Rodzaje badań panelowych

 

Do najbardziej popularnych kryteriów wyodrębnienia rodzajów badań panelowych należą:

 

- ciągłość badań (stałe lub okresowe),

- sposób realizacji badań (panele bezpośrednie, pocztowe, telefoniczne i internetowe),

- tematyka badań (panele jednotematyczne lub wielowątkowe),

- podmiot badań (panele konsumentów, instytucji, sklepów, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych).

 

 

(opracowanie: PortalMarketera.pl)

 

 

    Zamów
    Nowe narzędzia
    • Marketing i rynek

     Miesięcznik wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne od 1994 r., skierowany głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem

     więcej...
    Zobacz wszystkie
    Praca