Portalmarketera.pl

Podręcznik

badaniapanelowe

Badania panelowe

Badania panelowe polegają na wielokrotnym pozyskiwaniu opinii na określony temat zawsze od tej samej grupy badanych w określonych odstępach czasu. Zachowanie tej samej grupy respondentów jest warunkiem koniecznym dla realizacji panelu i jednocześnie największym zagrożeniem dla ich powodzenia, zwłaszcza w badaniach trwających dłuższy okres czasu. Stąd dla utrzymania stałości składu badanych wprowadza się różnego rodzaju gratyfikacje za udział w badaniu: wynagrodzenie, nagrody rzeczowe, premie itp.

Przedmiot badań

Ze względu na powtarzalność i stałą próbę respondentów badania panelowe pozwalają na uzyskanie informacji odnośnie trendów rynkowych, preferencji i postaw konsumentów, udziale w rynku danej marki, średnich cenach danych produktów i wszelkich zachodzących zmianach związanych z rynkiem i postrzeganiem danej marki. Wyniki badań panelowych są także wykorzystywane do tworzenia prognoz średnio i długoterminowych dot. danego rynku.

Rodzaje badań panelowych

Do najbardziej popularnych kryteriów wyodrębnienia rodzajów badań panelowych należą:

– ciągłość badań (stałe lub okresowe),
– sposób realizacji badań (panele bezpośrednie, pocztowe, telefoniczne i internetowe),
– tematyka badań (panele jednotematyczne lub wielowątkowe),
– podmiot badań (panele konsumentów, instytucji, sklepów, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych).

(opracowanie: PortalMarketera.pl)

© PORTALMARKETERA.PL 2016   |  O Portalu   Kontakt   Regulamin   Polityka prywatności   Współpraca   Reklama
 
Strona używa plików cookie aby realizować usługę zgodnie z Polityką prywatności.
W swojej przeglądarce możesz samodzielnie ustawić warunki na jakich możliwe jest przechowywanie i dostęp do cookies.